Neurofeedback

Neurofeedback voor fysieke en mentale topconditie

nfbNeurofeedback training is eigenlijk fitness voor je hersenen. Zonder dat je er als cliënt iets voor hoeft te doen, bereik je dat de hersenen zo optimaal mogelijk kunnen functioneren.

Omdat je hersenen een centraal besturingsorgaan zijn, hebben ze invloed op je denken, voelen en doen. Klachten die door instabiliteit in hersengolven ontstaan, verminderen of verdwijnen doordat er d.m.v. de training meer stabiliteit of evenwicht ontstaat in je hersengolven. Maar ook in de samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft.

Hersenen passen zich aan/reorganiseren op veranderingen, dit is een natuurlijk proces wat zich altijd voltrekt, daar hoeft men niets voor te doen. Neurofeedback training “gebruikt” dit natuurlijk vermogen.

Kortom hersenen leren dus door Neurofeedback training vanzelf beter en evenwichtiger te functioneren en aan te sturen.
Via sensoren op je hoofd wordt de hersenactiviteit gemeten. Dit wordt doorgegeven aan de NeurOptimal software. De software spoort razendsnel instabiliteit of turbulentie in je hersenactiviteit zelf op en genereert tegelijkertijd een sein naar je hersenen waardoor deze gaan reorganiseren. Dit sein (informatie) wordt teruggekoppeld via geluid, er gaat dus niets je hoofd in.

Het is te vergelijken met een kind dat leert fietsen zonder zijwielen. Zodra het een klein beetje uit balans raakt of begint te slingeren wordt het door zijn ouders even kort aangestuurd om zijn evenwicht weer terug te vinden. Het terugvinden van zijn evenwicht is een natuurlijk en onbewust proces. Na enige tijd oefenen kan hij zelfstandig en onder steeds moeilijkere omstandigheden zijn evenwicht behouden.

Neurofeedback training resulteert in:

  • Prestatieverbetering van je lichaam (o.a. verbetering sportresultaten) en geest (o.a. verbetering geheugen, studieprestaties en creativiteit
  • Verhogen van je zelfbewustzijn en zelfvertrouwen
  • Verhogen van je zelfinzicht en daardoor meer inzicht in je eigen functioneren
  • Ervaren van meer levensgeluk, bewuster genieten van het leven, minder zorgen maken
  • Verminderd tot geen medicijngebruik, in overleg met arts.

De Methode:

  • Traint en werkt op onbewust niveau (Je hoeft dus zelf niks te doen, het brein reageert vanzelf)
  • Traint over het gehele hersenfrequentie spectrum, linker en rechter hersenhelft tegelijkertijd
  • Is gericht op het verminderen van turbulentie en instabiliteit
  • Maakt gebruik van de van nature aanwezige zelfregulerende en zelforganiserende eigenschappen van je hersenen.

Voor informatie of een afspraak: 0499-750752 info@sanitasbest.nl